ЗА ПРОЕКТА

Ние можем да развием нашите умения и способности по много различини начини

Един от тях е като използваме Спиралата
Thi-Qu-An-D-Ob-Re

мислене -> въпроси -> отговори -> действие -> наблюдение -> преглед -> мислене …

Съгласно този метод, първата стъпка е търсенето и намирането на добри въпроси. Успешното следване на тази спирала ни помага да развием нашите умения и ни мотивира да развием нови. Какво според нас е добър въпрос?

Добрият въпрос:

 • Има смисъл;
 • Зададен е на време;
 • Важен е и полезен;
 • Има няколко отговора;
 • Информира за настоящи и бъдещи действия;
 • Отговорите водят до нови въпроси;
 • Изисква мислене преди отговор;
 • Води до нови знания/разбиране;
 • Често е труден, но има отговор;
 • Не може да се отговори първосигнално.
 • Научете още за методологията…….

  Научете повече за проекта…….

  Помощ и примерни въпроси….

  Наръчник с инструкции….

  Платформата е разработена специално за нуждите на проект CODE, с възможност да се използва след приключването му в широки обучителни аспекти. Нейната главна цел е да повиши мотивацията на участниците в проекта, а също и да ги подкрепи в тяхното личностно усъвършенстване. Платформата може да се ползва от всички участници в проекта, а също и от всички, които желаят да развиват своите езикови умения. отребителят играе активна роля в проекта чрез стимулирането на централното място, което заема в Проекта. Чрез практикуването „ стъпка по стъпка“ на своето Мислене, Задаване на въпроси, Получаване на отговори, Правене, Наблюдение и Оценяване резултатите могат да надхвърлят границите на Проекта – потребителят би могъл да прогресира в своето личностно развитие посредством подобряване на своите езикови умения и способност за вземане на решения.
  Платформата е безплатна за всички участници в проекта CODE.

  Онлайн инструментът за психологическа подкрепа е разработен специално за проекта CODE от известният психиатър Д-р Пламен Панайотов, член на Международната асоциация за семейна терапия, както и от неговият екип. Основната идея на неговия революционен QUQu подход/Задаване на полезни въпроси/, е че индивидите могат да бъдат силно мотивирани за учене и решаване на проблеми чрез задаването на добри въпроси.

  Available on AppStore Available on Gogole Play Store