СИТУАЦИИ

ПРОЕКТ
„Компетентни възможности за цифрова заетост“, 2017-1-414, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия посредством ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Попълването на тази сесия ще ви отнеме около половин час. В случай, че не успеете да я завършите, можете да оставите страницата отворена и да продължите по-късно. Това приложение е поверително. Никой не може да види какво пишите на вашия екран, текстът, който сте въвели по време на вашата сесия изчезва когато затворите страницата на вашия браузър.

1. Опишете накратко кое умение бихте искали да развиете

2. Използвайки скалата по-долу, оценете нивото на вашето умение в момента. 10 означава „ достатъчно развито“, 0 –„неразвито

3. Трябва да сте добре мотивиран, за да развиете тове умение. Какви ползи ще ви донесе развитието на това умение?

4. Кой друг, освен вас ще има полза от това умение и в каква ще се изразява по-конкретно тя?

5. Вероятно е вие да сте развили това умение да някаква степен през вашия живот. Кое е това, което сте имали преди, а сега не?

6. Предсатвете си, че говорите с мен отново след 3 месеца. Някой ви пита: 'Овладя ли това умение' и вие отговаряте, 'Мисля, че го развих'. Събеседникът ви казва, 'Впечатлен съм, мога ли да те попитам как го направи?'

7. Кой друг ще забележи, че сте развили това умение в максимална степен?

8. Какво ще направите, за да запазите това ваше умение?

9. Поздравления! Успяхте да развиете това умение. Как ще го отпразнувате?

10. Кое ще е следващото умение, което ще започнете да развивате след като станете магистър по уеб дизайн

Моля влезте в профила си за да можете да запаметтите вашия резултат