ПОМОЩ

Ако днес ми е трудно да измисля просто и полезно обяснение,
ще си мисля за някои от следните твърдения:

 • С какви ресурси разполагам и как мога да ги използвам в този момент?
 • В какво съм най-добър…?
 • …В какво друго съм добър?
 • Как мога да използвам тези умения и способности сега?
 • Как мога да използвам тези умения и способности сега?
 • На кого мога да разчитам? Как той/тя може да ми помогне сега?
 • Коя е най-добрата цел, която мога да си поставая оттук нататък?
 • Коя би била най-полезната и най-малката възможна стъпка към моята цел, която мога да предприема още сега?
 • Как съм преодолял и съм се справил с подобни ситуации в миналото? Как мога да приложа, това което съм научил?
 • Какво смятам да направя, но все още не се осмелявам? Дали да не опитам?
 • Because it happened first, and then became a habit.
 • Защото така е организирана енергията ми?
 • Защото съм жив.
 • Защото казвам това
 • Защото се обичаме/в случай на конфликт/

Астралният ключ за личностно развитие

Астралният ключ за личностно развитие е визуално напомняне за основните елементи на самомотивацията и личностното развитие: Мислене-Задаване на въпроси-Правене- Наблюдение-Преглеждане. Той използва Ридамус- уникално естонско съзвездие, което се състои от най-ярките 12звезди в небето на северното полукълбо. Човек би могъл да си представи фазите на своето личностно развитие като последователно движение на една звезда към друга, след което цикълът се повтаря.: