ОБЩИ УСЛОВИЯ

Достъпвайки и използвайки уебсайтаwww.self-trainer.eu вие приемате тази политика без ограничения или условия.

Следователно, вашето посещение на уебсайта www.self-trainer.eu. става предмет на тази политика и условия, както и на всички приложими закони. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, въздържайте се от използването на www.self-trainer.eu Съдържанието на уебсайта www.self-trainer.eu е собственост на Център за консултиране и кратка терапия Решения. Тези условия уреждат връзката между Център за консултиране и кратка терапия Решения със седалище и адрес на управление Бул. Тутракан 20, 7003 Русе, наричани по-долу Център за консултиране и кратка терапия Решения или www.self-trainer.eu, от една страна и лице или образувание, неперсонифицирана компания, държавна или общинска служба или друго образувание от друга страна, което е заредило домейна www.self-trainer.euв своя браузър или е получило достъп по друг начин до съдържанието на уебсайта www.self-trainer.eu Онлайн каталогът е създаден и поддържан от Център за консултиране и кратка терапия Решения и се намира на следния уеб адрес: www.self-trainer.eu. Чрез онлайн каталога на потребителите се предоставя възможност да получат информация за уебсайта или да го използват по начина, описан в настоящите Общи условия, при изрично приемане от потребителите. Използването на каталога от потребителите се приема като съгласие с Условията за ползване. В случай на несъгласие, потребителите са освободени от ангажимент да използват услугите на бизнес каталога. www.self-trainer.eu предоставя своите услуги, без да поема никакви задължения за физически или логически проблеми, които могат да възникнат в компютрите на потребителя, като загуба на информация, наличие на вируси или други.

www.self-trainer.eu дава възможност за реклама в бизнес каталога на всички компании в гражданско обращение.

Всички услуги, предлагани от www.self-trainer.eu, могат да се използват само за дейности, които не са забранени от закона.

Изпращането на нежелана групова поща и / или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели противоречи на политиката на www.self-trainer.eu

Промоционални съобщения, изпратени чрез услугата „ключови думи“ до множество клиенти в каталога, които не са поискали да получат такава информация, се класифицират като нежелана групова поща.

Въпреки че www.self-trainer.eu полага всички разумни усилия, за да гарантира точността на цялата информация на уебсайта, точността му не може да бъде гарантирана и www.self-trainer.eu не носи отговорност за верността и достоверността на която и да е от информацията на този уебсайт, тъй като информацията на www.self-trainer.eu се предоставя от компаниите, рекламиращи своята дейност, продукти и услуги. Потребителите нямат право без изричното писмено съгласие на Център за консултиране и кратка терапия Решения, ръчно или чрез компютърни програми / скриптове, ботове или други /, да извличат съдържанието или част от съдържанието на уебсайта www.self-trainer.eu, включително данните, предоставени от клиенти , които по своята формулировка, оформление или структура са обект на авторско право, нито им е позволено да копират снимките, графиките, логата или други материали, намерени на уебсайта. Клиентът и потребителят са упълномощени да използват информацията на www.self-trainer.eu, но не са упълномощени да я изтеглят по никакъв начин, нито да я продават, препродават или предоставят на трети лица.

 www.self-trainer.eu си запазва правото да променя дизайна на сметките, както и на информацията за него по всяко време без предварително уведомление и по свое усмотрение с оглед на по-доброто представяне на дадения продукт или обслужване. www.self-trainer.eu не носи отговорност, ако услугите, които предоставя, не отговарят на вашите изисквания или очаквания.

 www.self-trainer.eu не носи отговорност за точността, сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.

 www.self-trainer.eu не може да гарантира, че уебсайтът ще бъде постоянно достъпен и / или няма технически проблеми.

 www.self-trainer.eu не носи отговорност за материални или лични щети, произтичащи от използването на този уебсайт.

 www.self-trainer.eu не поема никаква отговорност за обезщетение по отношение на преки или косвени, последващи или специални щети, произтичащи от или свързани по някакъв начин с достъпа до или използването на този сайт www.self-trainer.eu. Базата данни, информация за компаниите на www.self-trainer.eu, наличните на уебсайта лога, снимки, изображения, текстове или формулировки, оформление или структура на данните, достъпни на сайта, са защитени с авторски права. Цялата финансова и организационна инициатива за събиране, контрол и подбор на информацията, налична от домейна www.self-trainer.eu, е продукт на Център за консултиране и кратка терапия Решения. Базата данни на www.self-trainer.eu е публично достъпна за използване от потребители и клиенти. Авторските права върху бази данни принадлежат на лицето, извършило подбора и подреждането на включената информация. ЗА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА Уеб страницата www.self-trainer.eu

В сила от 25.05.2018 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

При осъществяване на своята дейност Център за консултиране и кратка терапия Решения, ЕИК 117 043765 , със седалище и адрес на управление: бул. Тутракан.20, Русе 7003, България („Асоциацията“, „ ЦККТ Решения “, „ние“, „нас“), обработва информация, включително лични данни. Уебсайтът www.self-trainer.eu е собственост на Центъра за консултиране и кратка терапия Решения и се управлява от Асоциацията в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните, включително свързаното законодателство, но не само Регламент (ЕС) 2016 / 679 (“GDPR”). Тази политика има за цел да информира за начина, по който обработваме личните ви данни като администратор, и за вашите права. ЦККТ Решения се стремят да ви предоставят достъпна и полезна информация на нейния уебсайт. Защитата на данните е изключително важна за нас. ЦККТ Решения не продава вашите данни на други предприятия или лица. Ако предоставяме вашите данни на трети страни, те са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки нашите инструкции и прилагайки нашия стандарт за поверителност относно защитата на вашите лични данни. Ние се стремим информацията, която предоставяме относно обработката на вашите лични данни, да бъде възможно най-ясна, конкретна и прозрачна.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни са всякакъв вид информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице (като имейл, имена, възраст, дата на раждане, телефон и т.н.). Личните данни, разкриващи расов или етнически произход, политически мнения, религиозни или философски убеждения или членство в профсъюзите и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел идентифициране на човек, данни за здравето или сексуалния живот или сексуалната ориентация на човек са специална категория лични данни. ЦККТ Решения не обработват такава информация вместо вас..

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЦККТ Решения събира, използва, съхранява и обработва вашите лични данни, които се изискват от Асоциацията за услугите, които ЦККТ Решения предоставя. Вашите данни се използват за управление на вашия акаунт на нашия уебсайт. Те могат да се използват и за статистически цели на Асоциацията, които са свързани с подобряване на качеството на нашите услуги. Вашите данни се използват за управление на вашия акаунт на нашия уебсайт. Те могат да се използват и за статистически цели на Асоциацията, които са свързани с подобряване на качеството на нашите услуги. По-долу са дадени примери за видовете лична информация, които ЦККТ Решения могат да събират и как можем да я използваме. Ще намерите подробна информация за различните видове данни, които могат да бъдат събирани, когато използвате съответната услуга на ЦККТ Решения и предоставите информация на Асоциацията.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

За създаване на профил на предприятието, за регистрация в нашия уебсайт, – имената на предприятието, електронен и физически адрес на предприятието, лице за контакт в предприятието – длъжност, офис телефон и електронна поща;

За управление на достъпа и за идентифициране на вашия акаунт – имейл адрес и парола;

· За участие в онлайн проучвания и други маркетингови дейности – различни видове информация, включително, но не само, вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес, начина, по който предпочитате да се свържете С КАКВА ЦЕЛ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ Основните дейности, цели и причини, свързани с обработката на лични данни за ЦККТ Решения са:

Управление на вашия профил на нашия уебсайт:

Данни, свързани с управлението на вашия достъп (идентификация), въз основа на даденото от вас съгласие;

Маркетингови дейности на Асоциацията въз основа на вашето съгласие. Личната информация, която събираме, ни позволява да ви информираме за предстоящи събития. Освен това ни помага да подобрим нашите услуги и съдържание. Ако не искате да се показвате в нашия списък с адреси, можете да се отпишете по всяко време чрез актуализиране на вашия акаунт и предпочитания за уебсайтове. Можем периодично да използваме вашата лична информация, за да изпращаме важни съобщения като известия за нашите условия и правила. Можем да използваме вашата лична информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и изследвания, за да подобрим услугите и комуникацията с клиентите на ЦККТ Решения.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В някои случаи ЦККТ Решения може да разкрие определена лична информация на стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас, предоставяйки услуги, свързани с дейността на Асоциацията, или помагат на ЦККТ Решения при маркетинга на клиентите. Личната информация ще бъде споделена от нас само с цел подобряване на нашите услуги и реклама; той няма да бъде споделен с трети страни за техните маркетингови цели. В случаите, когато ЦККТ Решения споделя информация за вас с трети страни – доставчици на ЦККТ Решения , Асоциацията разполага с механизми, за да гарантира, че те осигуряват ниво на защита на данните в съответствие с договорения стандарт. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори. Може да се наложи – по закон, в съдебен процес, съдебни спорове и / или при поискване от държавни и правителствени органи във или извън вашата страна на пребиваване/ – ЦККТ Решения да разкрие личната ви информация. Можем също така да разкрием информация за вас, ако открием, че такова разкриване е необходимо или подходящо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други въпроси от обществен интерес. Можем също да разкрием информация за вас, ако установим, че такова разкриване е разумно необходимо за прилагането на нашите Общи условия или за защита на нашите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба, е възможно да се прехвърли всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

По правило ЦККТ Решения не прехвърля вашите данни в трети страни извън ЕС. В някои случаи вашите данни могат да бъдат прехвърлени на трети страни чрез договор между ЦККТ Решения и предприятие / организация, действаща като изпълнител за определени услуги или партньор по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. В тези случаи ЦККТ Решения гарантира, че това прехвърляне се извършва в пълно съответствие със законовите разпоредби, като по този начин гарантира нивото на защита на вашите данни (включително, но не само, сключването на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската комисия). Защитата на информацията остава с вашите данни. Ако нашите партньори са разположени в САЩ, ние проверяваме тяхното сертифициране за защита на личните данни, което е правен механизъм за прехвърляне на данни в тази страна. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЦККТ Решения предприема предпазни мерки – включително административни, технически и физически мерки – за да защити вашата лична информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неправомерен достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Онлайн услуга – ELECTRONIC PORTAL използва сигурно криптиране на всички уеб страници, които събират лична информация. Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги за социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която решите да предоставите в тези случаи. Всички служители на ЦККТ Решения са задължени да защитават поверителността на вашата информация и да предприемат приложимите технически и организационни предпазни мерки за нейната защита. Достъпът до вашите данни е ограничен до степента на необходимост от изпълнение на техните задължения.


В случаите, когато ЦККТ Решения споделя информация за вас с трети страни – доставчици на ЦККТ Решения, Enterprise има механизми, за да гарантира, че осигурява ниво на защита на данните в съответствие с договорения стандарт.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ние ще запазим вашата лична информация за период, необходим за постигане на целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, освен ако не сме задължени по закон да я съхраняваме за по-дълъг период. В зависимост от вида на данните и целите, за които се събират, се определя период на съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива за постоянно. ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ВАШИТЕ ДАННИ Ако сте предоставили личните си данни на ЦККТ Решения , имате следните опции по всяко време:

Проверете точността, пълнотата и актуалността на вашата информация за контакт, като влезете в акаунта си на www.self-trainer.eu;

Правото на достъп до Вашите лични данни обработвани от ЦККТ Решения;

Правото да поискате подходяща корекция, изтриване или блокиране на вашите лични данни;

Правото на преносимост на данните в структуриран, широко използван и машинно четим формат;

· Правото на възражение по всяко време срещу обработването на личните ви данни, когато има основателни причини за това;

· Правото да откажете обработката на личните си данни с цел получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др .;

· Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че вашите права за защита на личните данни са нарушени. Ако искате да упражните правата си или да откажете да получавате електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, можете да се свържете с нас, като изпратите съобщение до codesolutions26@gmail.com или чрез изпращане на писмо на следния адрес: Център за консултиране и кратка терапия Решения, бул. Тутракан 20, Русе 7003, България . Можем да откажем да обработваме заявки, които са необосновано дублирани, да изискваме непропорционални технически усилия, да застрашим поверителността на други потребители, искания, които са крайно непрактични или заявки, за които в противен случай достъпът не се изисква по закон. Упражняването на вашите права, когато те не са повтарящи се и необосновани, не подлежи на такса.

ДЕЦА

Ние не събираме лична информация за деца под 14-годишна възраст. Ако научим, че сме събрали лична информация за дете под 14-годишна възраст, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родителите и / или законните представители на деца установят, че децата под настойничество са предоставили своите данни на ЦККТ Решения , свържете се с нас на адресите за контакт, посочени в тази политика. Ще изтрием информацията възможно най-скоро. ВАЛИДНОСТ И Актуализация на политиката
Можем периодично да актуализираме нашата политика за защита на личните данни. Ако има промяна в текущата, на нашия уебсайт ще бъде публикувано известие заедно с актуализираната политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

АКО ИСКАТЕ ДА свържете с нас относно тази политика или защитата на личните данни в ЦККТ Решения , моля свържете се с нас по следните начини:
По имейл:  codesolutions26@gmail.com 

По пощата: ЦККТ Решения , бул. Тутракан.20, Русе 7003, България;