НАПРАВИ КРАЧКА

Днес,

April 14, 2024

Какво мисля, кой е наистина важният Въпрос за МЕН? Въпросът, на който наистина трябва да отговоря?

Кой беше най-добрият въпрос, който зададох днес?

Какъв би могъл за бъде следващият въпрос, който мога да задам?

Какъв би могъл за бъде следващият въпрос, който мога да задам?

Кой беше най-добрият въпрос, който зададох днес?

С какво той беше толкова добър?

Какъв би могъл за бъде следващият въпрос, който мога да задам?

Кои бяха най-добрите въпроси, които съм задал напоследък?

Какви други добри въпроси съм задал?

Какво научих след задаването на тези въпроси?